Hej alle sammen, jeg hedder Jill og jeg er ved at uddanne mig som elektriker. Som et eventyrlystent menneske har jeg prøvet et praktikophold hos en dansk virksomhed i forbindelse med projektet ”Region i Balance – RE-BAL” igennem IHK zu Lübeck og Handwerkskammer Lübeck. Min erhvervsskole informerede mig om tilbuddet.

Sammen med elve andre lærlinge, som var i gang med forskellige uddannelser, startede jeg opholdet d. 14. maj 2022. Vi ankom til Nykøbing Falster og CELF, som er en dansk erhvervsskole med skolehjem. Her mødte vi Anne og Nina fra IHK og Handwerkskammer. Vi fik udleveret nøgler til vores værelse, lånte cykler så vi bl.a. kunne cykle til restauranten, hvor vi skulle spise aftensmad og sluttede med en rundvisning på området.

Om søndagen opdelte vi os i mindre grupper og kørte i bil til Nakskov, som ligger ca. 1 time fra Nykøbing Falster. Derfra sejlede vi med en gammel postbåd til øen Enehøje.
Postbåden forsørgede i gamle dage øens indbyggere ikke kun med post, men også med varer bestilt på fastlandet. Det er en meget idyllisk ø, som i dag er ubeboet. Efter sejladsen kiggede vi kort på byen Nakskov, men vi var sultne og kørte tilbage til Nykøbing F., hvor vi spiste på en indisk restaurant. Tilbage på CELF hyggede vi os og alle var spændt på deres første arbejdsdag i Danmark.

Jeg havde fået praktikplads på REFA i ti dage. REFA er i forskellige områder på Lolland Falster og arbejder med fjernvarme. REFA er et forbrændingsanlæg og producerer derved elektrisk energi. Affaldet bliver afleveret og brændt. Generatoren forsørger byen Nykøbing Falster med ca. 450kW.

Min dansk chef var god til tysk. Han fortalte, at han havde lært tyske ved at se TV programmet Sesamstraße. Desuden havde han haft tysk i skolen og senere havde han arbejdet meget sammen med tyske virksomheder.
Hver dag blev arbejdsopgaverne delt op. En af mine opgaver var at montere nye kabler. Det var noget helt andet i en højde på 35 meter og ved 40° C, for kablerne skulle sættes ind over kedlen.
Anlægget skulle renoveres og man var derfor nødt til at slukke, så de kunne køle ned.

Desuden har jeg skiftet en del af motoren ud ved en kran. Kranens opgave er at lægge skraldet ind i forbrændingsanlægget. Kranføreren styrer kranen med joystick som man kender fra en spillekonsol.

Gennem praktikopholdet i Danmark har jeg lært nye arbejdsmetoder, -teknikker og -materialer at kende og hvordan man bruger dem. Jeg kommunikerede med kollegaerne på engelsk og sammen med dem gennemførte jeg arbejdsopgaverne. Især syntes jeg om at arbejde i et nyt team, en anden kultur, integrere mig og deltage på lige fod med de øvrige medarbejdere i virksomheden.

Midt i juni har fire medarbejdere fra Agentur für Arbeit Lübeck og Jobenter Lübeck/Ostholsten sammen med deres kollegaer fra Jobcentrene Guldborgsund og Lolland besøgt byggepladsen, hvorfra den kommende tunnel under Femernbælt bygges.
Her havde de mulighed for at få information og høre om den aktuelle situation. Alle deltagere var imponeret over byggepladsens størrelse. Selv med bus tager det flere minutter for at komme fra den ene ende af byggepladsen til den anden. Per Bech Grønning, Femern Agency, gav en status på den aktuelle beskæftigelsessituation besættelse af stillinger og arbejdsvilkår.
Bagefter kørte alle til Feriecentret Lalandia, hvor de fik endnu et oplæg og en rundvisning af virksomhedslederen.
Deltagerne glædede sig over en meget interessant dag fuld af indtryk relevant information både personligt og fagligt. Alle var meget glade for at hilse på kolleger fra nabolandet og enige om, at det kun ville styrke det fremtidige samarbejde.

I maj 2022 fortsatte kokke eleverne fra Berufliche Schule des Kreises Ostholstein i Oldenburg og CELF deres udveksling i forbindelse med projektet RE-BAL. Denne gang havde de danske elever mulighed for at lære det tyske køkken og madkultur at kende.

En særlig oplevelse var, at alle lavede mad sammen. Mere end 30 personer skrællede, skar og rørte sammen i skolens køkken i Neustadt. “Det er nemmere at lave mad til 30 personer end kun to personer”, fortæller faglærer Michael John. Det var rigtig sjovt og alle lærte nye retter at kende. Der blev bland andet tilberedt asparges, som passer godt ind i årstiden.

Programmet bød også på en fælles udflugt til Hamborg, hvor eleverne besøgte Elbphilharmonien og lave deres egen pizza hos Dominos.

“Vi havde en fantastisk studietur til Neustadt og eleverne var rigtig glade for turen som både gav dem noget fagligt, men også kulturelt” siger Dorte Skov Engholm, som deltog i udvekslingen af kokke eleverne hos CELF.

En elev fortæller om hendes spændende dage i Danmark

Fra tirsdag den 19. april 2022 til fredag den 22. april 2022 havde seks elever fra 12. klassen og to lærere fra Berufliche Schule des Kreises Ostholstein i Oldenburg mulighed for at deltage i en workshop i forbindelse med Interreg projektet RE-BAL.

Turen startede tirsdag morgen med bussen. Efter en kort rejse med færgen, kom vi til partnerskolen CELF i Nykøbing F. Sammen med de danske elever lavede vi en byvandring. I onsdags var programmet fyldt med sightseeing. Danske og tyske unge hørte et oplæg om klimaforandringerne ved “Globen/Visual Climate Center” i Holeby, lærte noget om tunnelbygningen i Rødby og besøgte “Dodekalitten” – et kunstprojekt, som består af flere stenstatuer. I torsdags havde vi tyske elever mulighed for at besøge tysk- men også danskundervisningen i en dansk klasse. Efter evalueringen om fredag formiddagen rejste vi tilbage til Tyskland.

Tolv tyske lærlinge var på besøg i Nykøbing F. i maj måneden, hvor de i to uger skulle arbejde på en dansk arbejdsplads.

Efter tre dage med dansk arbejde, blev lærlingene vist rundt på CELF Kringelborg Alle. Lærlingene var begejstret for skolen og alle lokalerne: ”Det er tydeligt at se, hvordan Danmark investerer mere i uddannelse, fordi alle lokalerne er så gennemført og forbereder eleverne på, hvordan den virkelige verden ser ud,” siger en tysk lærling, da vi står i VVS’ernes lokaler. Efter en tur rundt gennem de store værksteder, hvor eleverne bruger meget af deres tid, skulle lærlingene op og se hvor alle projektmedarbejderne sidder. Alle kontorområderne virkede til at imponere dem lidt ekstra. ” It’s like an office for an Apple worker,” udbryder en lærling, og fortæller at i Tyskland er det slet ikke så pæne kontorområder, i hvert fald ikke på hans skole.  

Efter rundvisningen var der tid til at sidde i kantinen og snakke lidt om de tyske lærlinges oplevelse af Danmark indtil nu. Generelt var de alle glade for at være her, og de kunne tydeligt mærke forskel på de to landes måder at arbejde på. ” I Danmark er folk mere åbne og jeg joker allerede med de andre medarbejdere. Hjemme i Tyskland tog det et halvt år før vi begyndte på det,” fortæller en lærling, mens en anden tilføjer, at danskerne er meget afslappet. Ifølge tyskerne har Danmark en rolig tilgang til arbejde, og stresser ikke nær så meget, derudover er det et meget smilende folkefærd. ” I Tyskland arbejder man gerne over for at blive færdig, i Danmark lader de det vente til næste dag, for ”vi når det nok”.” Og danskernes rolige sind virker på tyskerne til at give et godt læringsmiljø. Flere af dem fortæller, at det er meget lettere at lære i et miljø, hvor folk ikke stresser rundt, og der er en deadline man bare skal nå. Her er der tid til, at de kan få forklaret tingene ordentligt.  

Det danske arbejdsmiljø var et emne, samtalen hele tiden drejede sig hen mod. ”I Tyskland skaber folk en form for distance, der gør at det tager længere tid for lærlingene at få et godt forhold til sine kollegaer.” En vigtig pointe de kom med er, at det ikke gælder alle tyske firmaer. De lærlinge, der normalt arbejder i små firmaer, mærker ikke den samme distance. I Danmark har ens status ikke nødvendigvis så meget betydning i den måde, man taler til hinanden på. En af lærlingene blev meget overrasket da hans danske chef kom ned og hilste på ham.Min chef kom ned i Hawaii skjorte og hilste på mig, det ville en tysk chef aldrig gøre, ” sagde han og grinede. På den måde viser det også, hvordan hierarki i Danmark ikke har den samme betydning som i Tyskland. Der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer i et tysk firma. Danskernes rolige sind ses også, når de tyske lærlinge skulle holde pauser. De er alle vant til at 30 min. pause er 30 min. og ikke længere. Men i Danmark går det nok, hvis man sidder 5 min. ekstra.

Hver dag får de tyske lærlinge mad til at kunne lave ægte danske madpakker, og dermed kom emnet også ind på danske specialiteter. Den tyske bagerlærling var også begejstret for de opskrifter, han var blevet præsenteret for på Pomlenakke, hvor han har praktikplads. Det var også opskrifter, han ville tage med sig, hvis han en dag skulle åbne sit eget. 

Hvis der var noget de to lande kunne lære af hinanden, hvad skulle det så være? I think we have more to learn from you, than Denmark could learn from us” Udbryder en lærling, og andre giver ham ret. De ville alle ønske, at man kunne være lige så rolig og afslappet i Tyskland, fordi det gør det lettere at lære, når man har ordentlig tid til det. Samtalen sluttes af med at høre, hvad de syntes om forløbet indtil nu, og en del af lærlingene kunne godt overveje at komme tilbage til Danmark for at arbejde. Overordnet synes de, at det er interessant at arbejde i et andet land, og så ser det jo også godt ud på ens CV. Det er altid positivt, hvis man kan vise, at man tør at springe ud i det, og udfordre sig selv arbejdsmæssigt men også sprogligt samt personligt.” Tømreren, der er på en byggeplads i Sundby, hvor en ny skole skal stå klar om nogle år, fortæller: ”Når jeg kommer til Danmark med min familie, så skal jeg helt klart forbi skolen og se, hvordan den ser ud. Det er jo noget jeg har været med til at lave en lille del af.” 

Den 12. april 2022 inviterede Agentur für Arbeit, sammen med jobcentrene Guldborgsund og Lolland til et informationsmøde omkring ”At arbejde og bo i Danmark” med særlig fokus på regionen Lolland-Falster.

Efter velkomsten fra Markus Dusch, lederen af Agentur für Arbeit Lübeck, præsenterede Henrik Frederickson fra Jobcenter Lolland arbejdsmarkedet på den danske side af Femern-Bælt. Lige nu leder især håndværksvirskomhederne efter medarbejdere. Han fortalte også at mange virksomheder finder nye medarbejdere igennem netværk og ikke ved hjælp af stillingsopslag. Hvis man skal skrive en ansøgning i Danmark er et CV vigtig. Her skriver man også noget om sig selv som person, dette adskiller sig fra det tyske CV, informerede han.

Derefter orienterede Peter Hansen fra regionskontor og infocenter i Padborg om vigtige emner for grænsependlere og udvandere. Hvor skal jeg tilmelde mig? I hvilket land betaler jeg skat? Hvordan er det med social sikring? Når man tager beslutningen om at arbejde i nabolandet, er der forskellige ting, man skal tage hensyn til. Derfor tilbyder infocentret i Padborg, som er netværkspartner i projektet RE-BAL, personlig rådgivning.

Arbejdet ved den største byggeplads i Nordeuropa, Femern Bælt tunnelen, præsenteres af Per Bech Grønning, som er leder for Femern Agency. Her skabes der allerede i dag og i de kommende år mange forskellige arbejdspladser. Derfor tilbyder Femern Bælt regionen mange muligheder for, at man på begge sider af grænsen kan få arbejde.

Næste informationsmødet omkring emnet ”at arbejde og bo i Danmark” finder sted den 10. maj i Oldenburg i Holstein. Du kan finde flere informationer her.

CELFs HHX elever på genbesøg hos Hanse-Schule i Lübeck

Efter et succesrigt besøg af de tyske elever i Nykøbing F., kunne de danske elever tage af sted til Lübeck i begyndelsen af december 2021. CELFs HHX elever og deres to lærere fik en varm velkomst hos Hanse-Schule.

Dagene var fyldt med forskellige aktiviteter. Efter nogle ”opvarmingsøvelser”, hvor eleverne havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende, blev de introduceret til et virksomhedsspil, de skulle arbejde med under besøget. Eleverne blev inddelt i blandede grupper med både danske og tyske elever. Med udgangspunkt i computerspillet skulle hver gruppe drive en virksomhed, der producerede telte. Undervejs i spillet blev grupperne præsenteret for en række virkelighedsnære problemstillinger, de måtte diskutere og tage stilling til for at kunne fortsætte spillet. F.eks. måtte de tage stilling til: valg af virksomhedens ide, udformning af virksomhedens logo, valg af prisniveau på produkterne osv.

Indbyrdes var grupperne konkurrenter, og læreren Christoph Köhler viste søjlediagrammer på den elektroniske tavle, der afslørede, hvor godt de forskellige grupper klarede sig på forskellige parametre. Nogle grupper nåede at skabe et flot overskud, mens andre grupper endte tæt på konkurs. Alle beslutninger, der blev taget undervejs i spillet havde konsekvenser. Eleverne klarede de mange udfordringer og diskussioner på en blanding af dansk, tysk og engelsk.

En af dagene sluttede med en meget fin aften-rundvisning af en ”Nachtwächter” i alle de små gyder, som Lübeck har så mange af. Eleverne var en anelse rystede over fortællingen om de ringe levevilkår i middelalderens Lübeck. ”Hvad vil I helst”, spurgte vores Nachtwächter, ”leve i middelalderen eller gå i skole i 2021?” Enstemmigt foretrak eleverne at gå i skole i 2021.

Der var også mulighed for hygge på turen: Eleverne besøgte julemarkedet i Lübeck og spiste sammen på restaurant. ”En lang Corona-nedlukning sidste år havde sat klassens sociale fællesskab på pause. Denne muntre aften i byen var beviset på, at eleverne havde fået indhentet meget under RE-BAL-projektet” fortæller læreren Betina Rohrbeck.

På hjemrejsedagen mødtes de danske og tyske elever et par timer på Hanse-Schule for at færdiggøre virksomhedsspillet. Vindergruppen blev kåret på baggrund af en sammenvejning af tre parametre: resultatet på bundlinjen, kundetilfredsheden og gruppens ”planlægningskvalitet”. Gruppe 7, bestående af de danske elever Anna Strange, Mathilde Andersen og Laura Tinggaard Madsen og de tyske elever Liza-Marie Dittmann og Lena Schwabe vandt en fornem 1. plads.

Derefter var det tid til at sige farvel. Nogle tyske elever tegnede et stort hjerte på tavlen, hvori de skrev ”Dänemark”. ”Afskedsscenerne vidnede om, at nye venskaber var opstået – og alle os fra Danmark følte, at vi havde haft nogle skønne dage på Hanse-Schule. Vi har alt mulig grund til at takke de tyske lærere og elever for et godt, lærerigt og hyggeligt besøg i Lübeck”, afslutter den danske lærer Christa Skafte-Christinansen.

Oplevelsesrig udveksling mellem Hanse-Schule Lübeck og CELFs Handelsgymnasie i Nykøbing F.

En elev fortæller: Den 17. november kunne vi, 18 elever fra Hanse-Schule Lübeck og vores lærere, Frau Cassens og Herr Köhler, endelig køre mod CELF Handelsgymnasie Lolland-Falster i Nykøbing F. på en tre dages rejse i forbindelse med projektet RE-BAL (Region i Balance).

Sammen med den danske klasse, som består af 25 elever, har vi lavet mange grupperaktiviteter: Vi var aktive ved undervisning i Linedance, skøjteløb og spillede minigolf. Uanset vejret kørte vi på cykler, som vi lånte af skolen.

Efter den danske lærer Christa Skafte Christensen introducerede AIDA princippet på engelsk, blev vi delt op i grupper. Hver gruppe skulle udvikle en digital reklameplakat til middelaldercentret i Nykøbing, som tager hensyn til AIDA reglerne. Bagefter blev alle plakater fremvist. Selvfølgelig besøgte vi også middelaldercentret: Et smukt beliggende sted med historisk inspirerede bygninger, hvor nogle mennesker holder ferier eller bor der i et stykke tid, for at leve (næsten) uden undtagelser som i middelalderen.

Vi siger tusind tak til vores partnerklasse og deres lærere Betina Rohrbeck og Christa Skafte Christiansen for disse fantastiske dage og det interessante indblik i skolelivet på en moderne dansk skole! At man møder elever på CELF sent om eftermiddagen er ikke overraskende, når der findes forskellige ”Chillout-areas” og arbejdslokaler, dockingstationer, åbne lokaler (selv lærerværelset), en fin kantine og en kiosk. Nu kan vi bare håbe, at der ikke er noget i vejen, når de danske elever skal besøge os fra den 29.11. til den 1.12.21. Vi ses snart i Lübeck!

Hvordan bygges der en elektrisk husfordelingsboks? Hvad skal der tages hensyn til, når man installerer en solcellemodul udenfor? Og hvordan forgår det hele i Tyskland? 16 af CELFs elever kunne gennem interregprojektet RE-BAL finde svar på spørgsmålene, ved at udveksle erfaringer og viden med elever fra det tyske Berufsbildungszentrum Preetz. I fælles grænseoverskridende projekter arbejdede eleverne sammen, for at forstå forskellen på hinandens arbejdsmåder.

“Vi kunne hurtig forstå hinanden. Det foregik dels på engelsk og tysk men også en del med hænder og fødder”, fortæller en tysk elev. Projektet tog også hensyn til forskellige teksniske forudsætninger og lovgivning i begge lande.

“Eleverne voksede meget på mange områder. De udviklede sig intensivt og med stort engagement”, fortæller faglærer Burghardt Hoechst. De interkulturelle kompetencer, som de får gennem udvekslingen, kan de senere bruge på byggepladser i udlandet og ved andre grænseoverskridende byggeprojekter.

Ud over det faglige kunne eleverne opleve Hamborg på en fælles udflugt. Alle glæder sig til at fortsætte samarbejdet. I foråret 2022 er der planlagt et besøg i Nykøbing Falster.