Tolv tyske lærlinge var på besøg i Nykøbing F. i maj måneden, hvor de i to uger skulle arbejde på en dansk arbejdsplads.

Efter tre dage med dansk arbejde, blev lærlingene vist rundt på CELF Kringelborg Alle. Lærlingene var begejstret for skolen og alle lokalerne: ”Det er tydeligt at se, hvordan Danmark investerer mere i uddannelse, fordi alle lokalerne er så gennemført og forbereder eleverne på, hvordan den virkelige verden ser ud,” siger en tysk lærling, da vi står i VVS’ernes lokaler. Efter en tur rundt gennem de store værksteder, hvor eleverne bruger meget af deres tid, skulle lærlingene op og se hvor alle projektmedarbejderne sidder. Alle kontorområderne virkede til at imponere dem lidt ekstra. ” It’s like an office for an Apple worker,” udbryder en lærling, og fortæller at i Tyskland er det slet ikke så pæne kontorområder, i hvert fald ikke på hans skole.  

Efter rundvisningen var der tid til at sidde i kantinen og snakke lidt om de tyske lærlinges oplevelse af Danmark indtil nu. Generelt var de alle glade for at være her, og de kunne tydeligt mærke forskel på de to landes måder at arbejde på. ” I Danmark er folk mere åbne og jeg joker allerede med de andre medarbejdere. Hjemme i Tyskland tog det et halvt år før vi begyndte på det,” fortæller en lærling, mens en anden tilføjer, at danskerne er meget afslappet. Ifølge tyskerne har Danmark en rolig tilgang til arbejde, og stresser ikke nær så meget, derudover er det et meget smilende folkefærd. ” I Tyskland arbejder man gerne over for at blive færdig, i Danmark lader de det vente til næste dag, for ”vi når det nok”.” Og danskernes rolige sind virker på tyskerne til at give et godt læringsmiljø. Flere af dem fortæller, at det er meget lettere at lære i et miljø, hvor folk ikke stresser rundt, og der er en deadline man bare skal nå. Her er der tid til, at de kan få forklaret tingene ordentligt.  

Det danske arbejdsmiljø var et emne, samtalen hele tiden drejede sig hen mod. ”I Tyskland skaber folk en form for distance, der gør at det tager længere tid for lærlingene at få et godt forhold til sine kollegaer.” En vigtig pointe de kom med er, at det ikke gælder alle tyske firmaer. De lærlinge, der normalt arbejder i små firmaer, mærker ikke den samme distance. I Danmark har ens status ikke nødvendigvis så meget betydning i den måde, man taler til hinanden på. En af lærlingene blev meget overrasket da hans danske chef kom ned og hilste på ham.Min chef kom ned i Hawaii skjorte og hilste på mig, det ville en tysk chef aldrig gøre, ” sagde han og grinede. På den måde viser det også, hvordan hierarki i Danmark ikke har den samme betydning som i Tyskland. Der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer i et tysk firma. Danskernes rolige sind ses også, når de tyske lærlinge skulle holde pauser. De er alle vant til at 30 min. pause er 30 min. og ikke længere. Men i Danmark går det nok, hvis man sidder 5 min. ekstra.

Hver dag får de tyske lærlinge mad til at kunne lave ægte danske madpakker, og dermed kom emnet også ind på danske specialiteter. Den tyske bagerlærling var også begejstret for de opskrifter, han var blevet præsenteret for på Pomlenakke, hvor han har praktikplads. Det var også opskrifter, han ville tage med sig, hvis han en dag skulle åbne sit eget. 

Hvis der var noget de to lande kunne lære af hinanden, hvad skulle det så være? I think we have more to learn from you, than Denmark could learn from us” Udbryder en lærling, og andre giver ham ret. De ville alle ønske, at man kunne være lige så rolig og afslappet i Tyskland, fordi det gør det lettere at lære, når man har ordentlig tid til det. Samtalen sluttes af med at høre, hvad de syntes om forløbet indtil nu, og en del af lærlingene kunne godt overveje at komme tilbage til Danmark for at arbejde. Overordnet synes de, at det er interessant at arbejde i et andet land, og så ser det jo også godt ud på ens CV. Det er altid positivt, hvis man kan vise, at man tør at springe ud i det, og udfordre sig selv arbejdsmæssigt men også sprogligt samt personligt.” Tømreren, der er på en byggeplads i Sundby, hvor en ny skole skal stå klar om nogle år, fortæller: ”Når jeg kommer til Danmark med min familie, så skal jeg helt klart forbi skolen og se, hvordan den ser ud. Det er jo noget jeg har været med til at lave en lille del af.” 

Elektriker elever fra BBZ Plön på besøg hos CELF

Tirsdag den 17. maj var der gang i den på CELF Nykøbing F. elektrikergang. Projektet RE-BAL gør det muligt for tyske og danske elever at samarbejde og få et praktikophold over grænsen. Ved hjælp af bevillingsgiveren Interreg Deutschland-Danmark, kunne syv tyske elever få lov til at få et ophold i Danmark.

De tyske elever ankom mandag den 16. maj og overnattede på skolehjemmet, hvor de boede til torsdag den 19. maj. På ankomstdagen fik de en rundvisning på skolen, og en introduktion af eleverne samt den opgave, de skulle bruge tirsdagen på. Efter rundvisningen var der flere af de tyske elever, der bemærkede skolens områder hvor eleverne har mulighed for at sidde og arbejde. Der er mere plads, og man har mulighed for at sætte sig uden for klasselokalet,” sagde en af de tyske elever. Til sidst fik eleverne et indblik i et IT-program, CELF-eleverne bruger i undervisningen, nemlig PRAXIS. ”Danmark er meget mere digitalt, hvor man i Tyskland har flere bøger. Det danske undervisningsmateriale er også lettere at forstå. Der er en bedre struktur,” udtalte en tysk elev.

Tirsdag var dagen, hvor de forskellige opgaver skulle løses, og hvor de tyske og danske elever fik muligheden for at arbejde sammen for første gang. Eleverne skulle som det første få intelligent lys til at tænde via stemmestyring. Dette brugte de Google Home til, hvor man blot ved at sige ”Hey Google, tænd lys” skulle kunne tænde lyset. Derefter gik eleverne i gang med en opgave, hvor man ud fra tre forskellige kontakter skulle kunne tænde to pærer på samme tid. Under arbejdet kunne nogle af eleverne godt mærke forskel på, hvordan de tyske og de danske elever er. De tyske elever er meget mere disciplineret end os. Og så er de en smule generte, men det kan selvfølgelig godt være fordi, de er gæsterne.For tyskerne føltes det danske læringsrum mere frit, også den måde man taler til hinanden på. I Danmark omtaler man sin lærer og alle andre ved fornavn, hvor de i Tyskland bruger Hr. og Fru., hvis man skal have fat i sin lærer.

Ifølge de danske elever, synes de det var svært at finde de helt store forskelle mellem de to lande. En af eleverne mente, at med lidt mere tid sammen, ville det nok blive tydeligere. Alligevel havde nogle af de tyske elever bemærket noget særligt i forhold til undervisningen i Danmark. ”Den danske lærer har mere tid sammen med den enkelte elev, hvor det i Tyskland mere er sådan, at læreren snakker ved tavlen i 30 min. og så går vi i gang med opgaven.” Dette var også noget, den tyske lærer kunne nikke genkendende til.

Flertallet af eleverne var begejstret og synes det kunne være en fed oplevelse at komme til at arbejde i et andet land. Jeg har selv været i praktik i Tyskland og det var en fed oplevelse at prøve at arbejde med tyskerne i længere tid,” sagde en dansk elektriker elev. Tyskerne synes også det har været en oplevelse, men at de store kulturelle forskelle ikke er helt at mærke, fordi de selv kommer fra Nordtyskland, hvor kulturen ikke er så anderledes fra Danmarks. Det man kunne forstille sig ville være det største bump på vejen, nemlig sproget, viste sig at være let at løse. Alle eleverne snakkede engelsk sammen. Det kunne dog ikke undgås, at ting blev lavet forkert eller misforstået, pga. kommunikationen foregik på et andet sprog. Både for danske og tyske elever har det været en sjov oplevelse at prøve at gå i skole i et andet land for en stund, og for nogle ville det nok ikke være sidste gang.

I maj måneden havde Køge Handelsskoles HHX tyskhold besøg af tyske elever fra skolen BBZ Plön.

Eleverne arbejdede sammen på tværs om en fælles case med fokus bæredygtighed. Gruppen der vandt havde en idé til en telefon-powerbank, der blev opladet via personens egen aktivitet via et ur i stil med et gps-ur.

Derudover havde klasserne også tid til at lære hinanden at kende, da det resterende program stod på sightseeing i Kbh og virksomhedsbesøg i Tivoli med fokus på bæredygtighed i Tivoli samt arbejde med de 17 verdensmål.

 

Den 12. april 2022 inviterede Agentur für Arbeit, sammen med jobcentrene Guldborgsund og Lolland til et informationsmøde omkring ”At arbejde og bo i Danmark” med særlig fokus på regionen Lolland-Falster.

Efter velkomsten fra Markus Dusch, lederen af Agentur für Arbeit Lübeck, præsenterede Henrik Frederickson fra Jobcenter Lolland arbejdsmarkedet på den danske side af Femern-Bælt. Lige nu leder især håndværksvirskomhederne efter medarbejdere. Han fortalte også at mange virksomheder finder nye medarbejdere igennem netværk og ikke ved hjælp af stillingsopslag. Hvis man skal skrive en ansøgning i Danmark er et CV vigtig. Her skriver man også noget om sig selv som person, dette adskiller sig fra det tyske CV, informerede han.

Derefter orienterede Peter Hansen fra regionskontor og infocenter i Padborg om vigtige emner for grænsependlere og udvandere. Hvor skal jeg tilmelde mig? I hvilket land betaler jeg skat? Hvordan er det med social sikring? Når man tager beslutningen om at arbejde i nabolandet, er der forskellige ting, man skal tage hensyn til. Derfor tilbyder infocentret i Padborg, som er netværkspartner i projektet RE-BAL, personlig rådgivning.

Arbejdet ved den største byggeplads i Nordeuropa, Femern Bælt tunnelen, præsenteres af Per Bech Grønning, som er leder for Femern Agency. Her skabes der allerede i dag og i de kommende år mange forskellige arbejdspladser. Derfor tilbyder Femern Bælt regionen mange muligheder for, at man på begge sider af grænsen kan få arbejde.

Næste informationsmødet omkring emnet ”at arbejde og bo i Danmark” finder sted den 10. maj i Oldenburg i Holstein. Du kan finde flere informationer her.

Hvad har vi opnået i projektet RE-BAL indtil nu? Hvordan har Corona-pandemien haft indflydelse på vores samarbejde?

I sammenhæng med et kommende Interreg arrangement den 12. maj 2022 har vores projektleder, Tine Sejr Larsen, lavet en lille video, hvor hun fortæller om projekt RE-BAL.

Hør mere her.

CELFs HHX elever på genbesøg hos Hanse-Schule i Lübeck

Efter et succesrigt besøg af de tyske elever i Nykøbing F., kunne de danske elever tage af sted til Lübeck i begyndelsen af december 2021. CELFs HHX elever og deres to lærere fik en varm velkomst hos Hanse-Schule.

Dagene var fyldt med forskellige aktiviteter. Efter nogle ”opvarmingsøvelser”, hvor eleverne havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende, blev de introduceret til et virksomhedsspil, de skulle arbejde med under besøget. Eleverne blev inddelt i blandede grupper med både danske og tyske elever. Med udgangspunkt i computerspillet skulle hver gruppe drive en virksomhed, der producerede telte. Undervejs i spillet blev grupperne præsenteret for en række virkelighedsnære problemstillinger, de måtte diskutere og tage stilling til for at kunne fortsætte spillet. F.eks. måtte de tage stilling til: valg af virksomhedens ide, udformning af virksomhedens logo, valg af prisniveau på produkterne osv.

Indbyrdes var grupperne konkurrenter, og læreren Christoph Köhler viste søjlediagrammer på den elektroniske tavle, der afslørede, hvor godt de forskellige grupper klarede sig på forskellige parametre. Nogle grupper nåede at skabe et flot overskud, mens andre grupper endte tæt på konkurs. Alle beslutninger, der blev taget undervejs i spillet havde konsekvenser. Eleverne klarede de mange udfordringer og diskussioner på en blanding af dansk, tysk og engelsk.

En af dagene sluttede med en meget fin aften-rundvisning af en ”Nachtwächter” i alle de små gyder, som Lübeck har så mange af. Eleverne var en anelse rystede over fortællingen om de ringe levevilkår i middelalderens Lübeck. ”Hvad vil I helst”, spurgte vores Nachtwächter, ”leve i middelalderen eller gå i skole i 2021?” Enstemmigt foretrak eleverne at gå i skole i 2021.

Der var også mulighed for hygge på turen: Eleverne besøgte julemarkedet i Lübeck og spiste sammen på restaurant. ”En lang Corona-nedlukning sidste år havde sat klassens sociale fællesskab på pause. Denne muntre aften i byen var beviset på, at eleverne havde fået indhentet meget under RE-BAL-projektet” fortæller læreren Betina Rohrbeck.

På hjemrejsedagen mødtes de danske og tyske elever et par timer på Hanse-Schule for at færdiggøre virksomhedsspillet. Vindergruppen blev kåret på baggrund af en sammenvejning af tre parametre: resultatet på bundlinjen, kundetilfredsheden og gruppens ”planlægningskvalitet”. Gruppe 7, bestående af de danske elever Anna Strange, Mathilde Andersen og Laura Tinggaard Madsen og de tyske elever Liza-Marie Dittmann og Lena Schwabe vandt en fornem 1. plads.

Derefter var det tid til at sige farvel. Nogle tyske elever tegnede et stort hjerte på tavlen, hvori de skrev ”Dänemark”. ”Afskedsscenerne vidnede om, at nye venskaber var opstået – og alle os fra Danmark følte, at vi havde haft nogle skønne dage på Hanse-Schule. Vi har alt mulig grund til at takke de tyske lærere og elever for et godt, lærerigt og hyggeligt besøg i Lübeck”, afslutter den danske lærer Christa Skafte-Christinansen.

Oplevelsesrig udveksling mellem Hanse-Schule Lübeck og CELFs Handelsgymnasie i Nykøbing F.

En elev fortæller: Den 17. november kunne vi, 18 elever fra Hanse-Schule Lübeck og vores lærere, Frau Cassens og Herr Köhler, endelig køre mod CELF Handelsgymnasie Lolland-Falster i Nykøbing F. på en tre dages rejse i forbindelse med projektet RE-BAL (Region i Balance).

Sammen med den danske klasse, som består af 25 elever, har vi lavet mange grupperaktiviteter: Vi var aktive ved undervisning i Linedance, skøjteløb og spillede minigolf. Uanset vejret kørte vi på cykler, som vi lånte af skolen.

Efter den danske lærer Christa Skafte Christensen introducerede AIDA princippet på engelsk, blev vi delt op i grupper. Hver gruppe skulle udvikle en digital reklameplakat til middelaldercentret i Nykøbing, som tager hensyn til AIDA reglerne. Bagefter blev alle plakater fremvist. Selvfølgelig besøgte vi også middelaldercentret: Et smukt beliggende sted med historisk inspirerede bygninger, hvor nogle mennesker holder ferier eller bor der i et stykke tid, for at leve (næsten) uden undtagelser som i middelalderen.

Vi siger tusind tak til vores partnerklasse og deres lærere Betina Rohrbeck og Christa Skafte Christiansen for disse fantastiske dage og det interessante indblik i skolelivet på en moderne dansk skole! At man møder elever på CELF sent om eftermiddagen er ikke overraskende, når der findes forskellige ”Chillout-areas” og arbejdslokaler, dockingstationer, åbne lokaler (selv lærerværelset), en fin kantine og en kiosk. Nu kan vi bare håbe, at der ikke er noget i vejen, når de danske elever skal besøge os fra den 29.11. til den 1.12.21. Vi ses snart i Lübeck!

Hvordan bygges der en elektrisk husfordelingsboks? Hvad skal der tages hensyn til, når man installerer en solcellemodul udenfor? Og hvordan forgår det hele i Tyskland? 16 af CELFs elever kunne gennem interregprojektet RE-BAL finde svar på spørgsmålene, ved at udveksle erfaringer og viden med elever fra det tyske Berufsbildungszentrum Preetz. I fælles grænseoverskridende projekter arbejdede eleverne sammen, for at forstå forskellen på hinandens arbejdsmåder.

“Vi kunne hurtig forstå hinanden. Det foregik dels på engelsk og tysk men også en del med hænder og fødder”, fortæller en tysk elev. Projektet tog også hensyn til forskellige teksniske forudsætninger og lovgivning i begge lande.

“Eleverne voksede meget på mange områder. De udviklede sig intensivt og med stort engagement”, fortæller faglærer Burghardt Hoechst. De interkulturelle kompetencer, som de får gennem udvekslingen, kan de senere bruge på byggepladser i udlandet og ved andre grænseoverskridende byggeprojekter.

Ud over det faglige kunne eleverne opleve Hamborg på en fælles udflugt. Alle glæder sig til at fortsætte samarbejdet. I foråret 2022 er der planlagt et besøg i Nykøbing Falster.

“Vi er stadig meget begejstrede for vores udveksling med den danske erhvervsskole CELF og de mange nye indtryk“, lyder det fra faglærer Michael John fra den tyske erhvervsskole i Ostholstein/Oldenburg.

Efter et forår, hvor det grundet corona kun var muligt at lave digitale aktiviteter, blev det i efteråret 2021 igen muligt at mødes fysisk. Således rejste ni tyske kokkelærlinge og faglæreren i september til CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster.

Værten Dorte Skov Jensen, faglærer for kokkene på erhvervsskolen CELF, havde forberedt et spændende program for kokkeleverne fra Tyskland. De skulle bl.a. lave smørrebrød sammen og på virksomhedsbesøg på Fejø.

”Jeg kunne rigtig godt lide at besøge øen Fejø, hvor vi så en vingård”, sagde en elev. Turen bød bl.a. på et besøg hos en permakultur-gård, hvor gruppen oplevede, hvordan saftevand produceres. Eleverne fik et rigtig godt indtryk af den lokale mad- og arbejdskultur.

Programmet var så inspirerende, at eleverne på campingpladsen, hvor de boede, viste hvad 11 kokke kan stable på benene i et meget lille køkken. Fra morgen til aften var der den fineste mad på menuen, og eleverne konkurrerede om at lave den bedste ret.

”Workshoppen i Danmark har været en øjenåbner for vores elever: arbejdsmarkedet ender ikke ved grænsen. De kan godt forstille sig at arbejde i nabolandet”, fortæller Michael John. De danske kokkes besøg i Tyskland er allerede planlagt, og alle glæder sig til at se hinanden igen.

Det fortalte Per Bech Grønning, leder af Femern Agency, om til medarbejderne fra Jobcenter Lolland, Guldborsund samt Agentur f. Arbeit og Jobcenter Lübeck. Et meget spændende foredrag med vigtige aspekter, som grundet corona måtte holdes digitalt.

De sidste måneder er der kommet mange nye projektmedarbejdere hos partnerne. For at deltagerne kunne lære hinanden bedre at kende prøvede vi digitalt teambuilding. Deltagerne blev inddelt i mindre grupper, hvor de skulle forsøge at tale hinandens sprog – det kom der meget sjov ud af.

Alle er dog enige om, at det fysiske møde er meget mere givende og derfor mødes man til foråret 2022 for at afprøve de nyvundne sprogkundskaber.