Er du interesseret i tysk faglært arbejdskraft i din virksomhed?

Udnyt hele potentialet i Femern Bælt-regionen!

Som virksomhed har du flere muligheder for at møde potentielle medarbejdere fra Tyskland. Enten gennem udveksling af lærlinge – som praktikvirksomhed til tyske elever eller hvis du vil sende dine egne lærlinge til Tyskland – eller i samarbejde med jobcentrene, som formidler faglært arbejdskraft.

Et af målene med Interreg-projektet „RE-BAL – Region i Balance“ er at gøre virksomhederne i region Sjælland og Slesvig-Holsten opmærksom på arbejdskraftpotentialet på den anden side af grænsen. Det gør man bl.a. ved udveksling af lærlinge, hvor en tysk lærling kan komme i 12-dages praktik i Danmark og en dansk lærling kan komme 12 dage i praktik i en tysk virksomhed. En anden potentiale ligger i jobsøgende fra Tyskland, som kan forestille sig at arbejde i Danmark. Her hjælper jobcentret Lolland og jobcentret Guldborgsund med alle informationer du har brug for.

Derfor arbejder tyske og danske partnere i RE-BAL intensivt sammen for at fortælle om muligheder på den anden side af grænsen og for at bringe virksomheder sammen med potentielle medarbejdere.

Arbejds- og uddannelsesmarkedet i Femern Bælt-regionen bør ikke ende ved grænsen!

 

Udnyt viden og erfaringer fra jeres branche-                              kollegaer!

Virksomhedsnetværk

Vi hjælper med at etablere virksomhedskontakter i Femern Bælt-regionen. Målet er at etablere grænseoverskridende, branchespecifikke netværk med tyske og danske virksomheder. I workshops bliver der identificeret fælles problemer og potentialer og vi udarbejder løsninger og bruger synergier. Det er planlagt at de interesserede virksomheder, som er med i netværkene, deltager i en udveksling af lærlinge. RE-BAL tilbyder jeres lærlinge muligheden for et 12-dages praktikophold i en tysk virksomhed, hvor de lærer den tyske arbejdskultur at kende, får kendskab til det tyske sprog, får nye venskaber og bliver mere modne og selvstændige. Projektet finansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. På grund af det er der – bortset fra lommepenge – ingen omkostninger for lærlingen.

Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål? Så henvend dig til os!