Projektet

Formålet med BOOST var at skabe en større forståelse for hinanden på begge sider af den tysk-danske grænse. Vi har blandt andet oplyst om lovgivningen og de praktiske arbejds- og uddannelsesmuligheder i nabolandet – for at kunne bidrage til et fælles arbejds- og uddannelsesmarked i Femern Bælt-regionen.

Nogle af de største succeser, som BOOST har opnået er:

  • Dannelse af netværk og relationer blandt partnerne på tværs af landegrænser er projektets største effekt. Netværket og de gode relationer bæres med ind i projektet RE-BAL.
  • En bevidsthed hos de unge, om mulighed for praktik af kortere/længere varighed i nabolandet.
  • Stor offentlig opmærksomhed på projektets aktiviteter og dermed stor opmærksomhed på de grænseoverskridende muligheder.
  • Synliggørelse af udfordringer inden for beskæftigelseslovgivningen. Eksempel: Hverken den danske eller den tyske beskæftigelseslovgivning giver mulighed for økonomisk at understøtte f.eks. virksomhedspraktikker uden for landets grænser. Det har i projektets sammenhæng betydet, at det ikke har været muligt for interesserede arbejdssøgende at afprøve nabolandets arbejdsmarked gennem et beskæftigelsesrettet tilbud som f.eks. virksomhedspraktik.