Projektet

De senere år er der sket en øget globalisering af arbejdsmarkedet og mobilitet af arbejdskraft, som har resulteret i mange nye muligheder. Lige præcis disse nye muligheder var udgangspunktet for projekt BOOST. Formålet med BOOST var, at der på tværs af den dansk-tyske grænse skulle skabes en større forståelse for hinandens lovgivning, praktiske muligheder samt demografiske, uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer – og dermed bidrage til et fælles arbejds- og uddannelsesmarked.

BOOST søgte at øge mobiliteten ved at styrke det grænseoverskridende arbejdsmarked gennem tværinstitutionelle tiltag, som synliggjorde praktik- og jobmulighederne i nabolandet. Projektet havde med dets aktiviteter fokus på den østlige del af programområdet, men centrale aktører fra den vestlige del var også involveret. På baggrund af erfaringer fra iværksatte aktiviteter, bl.a. job-swop, workshops og lærlingeudveksling, har partnerne udviklet samarbejdsrelationer, som rækker ud over projektets afslutning. BOOST har således været med til at lægge grundstene til projektet RE-BAL.

Billedgaleri fra afslutningskonferencen