Den 01. januar 2020 startede arbejdet med det nye Interreg-projekt RE-BAL – Region in Balance.

Som i det forrige projekt BOOST gennemføres der forskellige aktiviteter, hvor formålet er at bidrage til udviklingen i Femern Bælt-regionen. Erfaringerne fra BOOST og det stærke tysk-danske netværk skal bruges til at gøre det grænseoverskridende arbejds- og uddannelsesmarked i Femern Bælt-regionen endnu mere mobil og attraktiv. Endnu flere spændende projektpartnere er kommet med i RE-BAL, hvilket giver endnu flere mennesker muligheden for at lære arbejds- og uddannelsesverdenen i nabolandet at kende.

Den 08. januar 2020 mødtes projektpartnerne til det første styregruppemøde hos leadpartneren CELF i Nykøbing Falster for at lære hinanden at kende og tale om projektets aktiviteter i de kommende 3 år.

En grå februar dag nærmere bestemt den 26. og 27. februar 2020 mødtes skolernes og jobcentrenes projektansvarlige samt projektets koordinatorerne til en fælles workshop. I to dage planlagde deltagerne projektets aktiviteterne, der blev udvekslet visitkort og ideer, tjekket budgetter, regnet og skrevet. Den store samarbejdstest skulle stå sin prøve, da deltagerne skulle teste et Escape Room (løse forskellige gåder), som elever fra CELF havde udviklet, designet og bygget. Der var også tid til at alle kunne lære hinanden at kende og lidt hygge ved fælles aftensmad.