For en Region i Balance

Aktiviteterne i projektet RE-BAL bringer mennesker fra Danmark og Tyskland sammen. Mangfoldige netværker skabes på tværs af grænser og erfaringer udveksles. På den måde kan vi lære af hinanden og styrke det grænseoverskridende samarbejde. 

Gennem personlig udveksling skaber vi en fælles forståelse for eksempelvis lovgivningen og de praktiske muligheder i begge lande. Samtidig nedbrydes fordomme og der skabes bærdygtige relationer. 

Vores netværkspartnere hjælper os med deres ekspertise og erfaringer.  

Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål? Så henvend dig til os!

Kontakt