RE-BAL: REGION I BALANCE

Stærk arbejdskraft til en stærk Femern Bælt-region

Projektet RE-BAL bidrager ved hjælp af forskellige aktiviteter for faglært arbejdskraft, unge mennesker og virksomheder til et attraktiv arbejdsmarked på begge sider af Østersøen. RE-BAL tilbyder praktikforløb i Tyskland for lærlinge og elever. Tillige vil der blive tilbudt rådgivning for jobsøgende, netværksmøder og workshops for virksomheder.

Projektpartnerne selv er også aktivt involveret i udvekslingen: Medarbejderne på jobcentrene og elever/lærlinge gennemfører workshops og besøger hinanden for at opleve arbejds- og skoleverden i nabolandet. Dermed skabes bæredygtige relationer og et styrket samarbejde i Femern Bælt-regionen.

I de seneste år er det på mange måder blevet tydeligt, hvor stort potentialet for det dansk-tyske samarbejde i Femern Bælt-regionen på et grænseoverskridende arbejdsmarked er. På baggrund af globaliseringens dynamiske udvikling vil det fremover være endnu vigtigere, at man udvikler forståelse for hinandens lovgivninger, praktiske muligheder samt demografiske, uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer.

RE-BALs projektaktiviteter bringer mennesker og virksomheder fra Tyskland og Danmark tættere sammen – netværk på tværs af landegrænser etableres, man udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Alt det bidrager til at etablere et grænseoverskridende uddannelses- og arbejdsmarked. For kun med en stærk og mobil arbejdskraft kan vi på langt sigt bidrage til styrkelse og øget vækst i Femern Bælt-regionen.

Projektets Mål

 • At nedbryde barrierer

 • At dykke ned i nabolandets hverdag og arbejde

 • At øge mobiliten på arbejdsmarkedet i begge lande

 • Attraktiv Femern Bælt region for faglærte arbejdstagere og unge mennesker

 • Et fælles arbejds- og uddannelses-
  marked

 • At gøre opmærksom på arbejds- og uddannelses-
  mulighederne i nabolandet

Vores aktiviteter

 • 12-dages praktikophold

  for elever

 • Informationsmøder

  for arbejdssøgende og interesserede over temaet “arbejde og bo” i nabolandet

 • Workshops

  for elever

 • Procestilpasninger

  for fælles grænseoverskridende administrative rammebetingelser

 • Grænseoverskridende virksomhedsnetværk

Netværkspartnere

Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål? Så henvend dig til os!