Netværksmødet “Arbejdsformidling i grænseregioner”

Hvad skal der til, for at arbejdsformidlingen hen over landegrænserne kan blive en succes?

Eksperter fra Femern Bælt-regionen, fra regionen Sønderjylland-Slesvig og fra Øresundsregionen har ved netværksmødet den 22.05.2019 i Nykøbing Falster fortalt om deres erfaringer på området.